„Rozmawiać i poznawać na tym polega szczęście” Platon

Anna Detko
Neurologopeda / Oligofrenopedagog

Zajmuję się terapią zaburzeń komunikacyjno – językowych u osób o zróżnicowanych potrzebach w tym: z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, zaburzeniami i opóźnieniem mowy, problemami pourazowymi, zaburzeniami połykania i innymi. Więcej

Proszę o telefon w celu umówienia wizyty