O mnie

Zajmuję się terapią zaburzeń komunikacyjno – językowych u osób o zróżnicowanych potrzebach w tym: z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, zaburzeniami i opóźnieniem mowy, problemami pourazowymi, zaburzeniami połykania i innymi.

Studia magisterskie ukończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego. Edukację zawodową rozwijałam na studiach podyplomowych z zakresu : oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii z balbutologią w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w zakresie specjalistycznych metod pracy terapeutycznej.

Pracowałam jako logopeda z dziećmi z zaburzeniami komunikacyjnymi i obniżoną sprawnością językową oraz jako terapeuta w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjno-terapeutycznym z pacjentami dotkniętymi schorzeniami o podłożu intelektualnym i ruchowym.

Z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością podchodzę do pracy z dziećmi i rodzicami, jak i osobami dorosłymi. Szczególną uwagę zwracam na indywidualizację terapii dając pacjentom szansę do działania.

Serdecznie zapraszam

Anna Detko

neurologopeda

oligofrenopedagog

MOJE KURSY I SZKOLENIA

 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka – sesja naukowa dla nauczycieli
 •    
 • Centrum Metody Krakowskiej – Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
 •  
 • Centrum Metody krakowskiej – Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny
 •  
 • Centrum Metody Krakowskiej – Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji ( niesłyszących, autystycznych, z afazją )
 •  
 • Centrum Metody krakowskiej – Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z Zespołem Downa
 •  
 • Kocham czytać – wczesna nauka czytania – szkolenie prowadziła prof. Jagoda Cieszyńska
 •  
 • K – Taping / Kinezytaping w logopedii
 •  
 • Makaton -Program Rozwoju Komunikacji – Szkolenie podstawowe ( znaki manualne i symbole ) część I i część II
 •  
 • Makaton – Program Rozwoju Komunikacji – Szkolenie rozszerzone ( znaki manualne i graficzne ) część III
 •  
 • Integracja Odruchów Ustno – Twarzowych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 •  
 • Terapia Taktylna wg metody dr Swietłany Masgutowej -część I i część II
 •  
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 •  
 • Fundacja In Corpore – Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 •  
 • Praktyczny kurs alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC )- część I i część II
 •  
 • Prakseda Szyper i Andrea Hys – Terapia zaburzeń połykania
 •  
 • Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych. Diagnoza ,metody terapii