O mnie

Zajmuję się terapią zaburzeń komunikacyjno – językowych u osób o zróżnicowanych potrzebach w tym: z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, zaburzeniami i opóźnieniem mowy, problemami pourazowymi, zaburzeniami połykania i innymi.

Studia magisterskie ukończyłam na Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przez wiele lat pracowałam jako nauczycielka nauczania wczesnoszkolnego. Edukację zawodową rozwijałam na studiach podyplomowych z zakresu : oligofrenopedagogiki, logopedii, neurologopedii z balbutologią w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia w zakresie specjalistycznych metod pracy terapeutycznej.

Pracowałam jako logopeda z dziećmi z zaburzeniami komunikacyjnymi i obniżoną sprawnością językową oraz jako terapeuta w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjno-terapeutycznym z pacjentami dotkniętymi schorzeniami o podłożu intelektualnym i ruchowym.

Z dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością podchodzę do pracy z dziećmi i rodzicami, jak i osobami dorosłymi. Szczególną uwagę zwracam na indywidualizację terapii dając pacjentom szansę do działania.

Serdecznie zapraszam

Anna Detko

neurologopeda

oligofrenopedagog