DLA PRZEDSZKOLI

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

– rozpoznanie właściwego stopnia rozwoju mowy dziecka
– badanie funkcjonowania narządów mowy
– badanie percepcji słuchowej
– diagnostyka logopedyczna w oparciu o wybrany kwestionariusz badania mowy

  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNO – TERAPEUTYCZNE
DLA DZIECI POTRZEBUJĄCYCH USPRAWNIANIA NARZĄDÓW MOWY

– ćwiczenia usprawniające narządy mowy
– korekcja ewentualnych wad wymowy
– ćwiczenia wywołujące artykulację zaburzonych głosek
– ćwiczenia utrwalające prawidłową artykulację.

  • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
MAJĄCE NA CELU PROFILAKTYKĘ I ROZWÓJ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ

– wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej
– ćwiczenia w zakresie rozwoju koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
– ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego
– ćwiczenia oddechowe
– ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownictwo dziecka oraz pamięć słuchową
– ćwiczenia zapobiegające powstawaniu zaburzeń mowy

  • DORADZTWO LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW.

Realizacja postępowania terapeutycznego uzależniona jest od
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.