Dla Przedszkoli

DLA PRZEDSZKOLI

 1. DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
 2. – rozpoznanie właściwego stopnia rozwoju mowy dziecka
  – badanie funkcjonowania narządów mowy
  – badanie percepcji słuchowej
  – diagnostyka logopedyczna w oparciu o wybrany kwestionariusz badania mowy

 3. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNO – TERAPEUTYCZNE
 4. DLA DZIECI POTRZEBUJĄCYCH USPRAWNIANIA NARZĄDÓW MOWY

  – ćwiczenia usprawniające narządy mowy
  – korekcja ewentualnych wad wymowy
  – ćwiczenia wywołujące artykulację zaburzonych głosek
  – ćwiczenia utrwalające prawidłową artykulację.

 5. ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
 6. MAJĄCE NA CELU PROFILAKTYKĘ I ROZWÓJ SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ

  – wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej
  – ćwiczenia w zakresie rozwoju koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
  – ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonemowego
  – ćwiczenia oddechowe
  – ćwiczenia rozwijające i wzbogacające słownictwo dziecka oraz pamięć słuchową
  – ćwiczenia zapobiegające powstawaniu zaburzeń mowy

 7. DORADZTWO LOGOPEDYCZNE DLA RODZICÓW.

Realizacja postępowania terapeutycznego uzależniona jest od
indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Scroll to Top
Scroll to Top