KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCO-ALTERNATYWNA AAC

Augmentative and Alternative Communication

To metody pracy, które są stosowane do wspierania komunikacji osób, mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się . Pomagają tym osobom w wyrażeniu swoich potrzeb ,myśli opinii a nawet w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.
Metody wspomagająco-alternatywne są zazwyczaj pomocne dla osób, które mają trudności w posługiwaniu się mową czynną ( np. z powodu niesprawności aparatu mowy, zaburzeń słuchu, fonacji lub z innych przyczyn ). W takich przypadkach pomagam w wypracowaniu innych metod porozumiewania się poprzez:

• system znaków manualnych – przy użyciu gestów np. system Makaton, fonogesty
• systemy znaków graficznych: – przy użyciu obrazków symbolicznych np. Picture Communication Symbols (PCS), system Makaton
• metody ułatwionej komunikacji np. wykorzystujące narzędzia informatyczne jak Makaton-Koni, Mówik lub analogowe – technika E-tran, książki do komunikacji w wersji papierowej
Sposoby komunikacji wspomagająco – alternatywnej mogą być pomocne dla osób z:
• upośledzeniem umysłowym
• mózgowym porażeniem dziecięcym
• autyzmem
• opóźnionym rozwojem mowy
• po uszkodzeniu mózgu w wyniku wypadków komunikacyjnych, wylewów
• niepełnosprawnością sprzężoną

Zadzwoń i umów się na wizytę.

Proszę o telefon w celu umówienia wizyty

Gabinet terapeutyczno – logopedyczny „Ciocia Ania”
Ul. Klonowa 55 lok. 27 (wejście B)
25–553 Kielce