TERAPIA  NEUROTAKTYLNA

Terapia taktylna dr Swietłany Masgutowej

Jest rodzajem masażu, w którym poprzez stymulacje skóry pracujemy z układem nerwowym.
Technika ta:
• normuje napięcie mięśniowe
• pobudza stawy poprzez stymulacje receptorów skóry
• polepsza funkcjonowanie układu nerwowego
• stosowanie całości lub wybranych elementów terapii poprawia integrację sensomotoryczną oraz zwiększa świadomość ciała

W terapii stosuję techniki masażu i stymulacji skóry, które pobudzają rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Terapia taktylna współdziała z metodą integracji odruchów ustno – twarzowych . Można ja łączyć z różnymi innymi technikami rehabilitacji, z masażami oraz stosować oddzielnie jako metodę wspierającą rozwój i relaksującą.

Metoda terapii taktylnej może być skuteczna zarówno dla dzieci i dorosłych z:
• Porażeniem mózgowym
• Zachowaniami agresywnymi
• Lękami i fobiami
• Opóźnionym rozwojem umysłowym
• Trudnościami w nauce
• Zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
• Autyzmem
• Zaburzeniami mowy
• Zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zadzwoń i umów się na wizytę.

Proszę o telefon w celu umówienia wizyty

Gabinet terapeutyczno – logopedyczny „Ciocia Ania”
Ul. Klonowa 55 lok. 27 (wejście B)
25–553 Kielce