TERAPIA ZABURZEŃ POŁYKANIA

TERAPIA ZABURZEŃ POŁYKANIA (Terapia dysfagii) 

To wielowymiarowa terapia ukierunkowana na poprawę połykania u pacjentów z dysfagią w różnym wieku. Zaburzenia połykania mogą towarzyszyć chorobom jamy ustnej , gardła, przełyku i różnym chorobom neurologicznym.

W postępowaniu terapeutycznym kładę nacisk na takie elementy, które mogą ułatwić lub zmienić proces połykania. Do nich należą:
• Odpowiednia postawa ciała
• Dobór konsystencji pokarmu oraz sposób podawania
• Specjalne manewry w celu zmiany zaburzonej fazy procesu połykania
• Dodatkowa pomoc przy jedzeniu ( w formie bodźców dotykowych lub instrukcji słownych )
• Ćwiczenia usprawniające w celu wzmocnienia mięśni tylnej ściany gardła
• Ćwiczenia gryzienia i żucia
• Stymulacje sensoryczne ( termiczna i smakowa w celu poprawy czucia w obrębie jamy ustnej i gardła )
• Trening oddechowy usprawniający zamknięcie krtani na czas połykania.
Terapia przeznaczona jest dla pacjentów z dysfagią niezależnie od jej przyczyn lub wieku.

Scroll to Top
Scroll to Top