TERAPIA NEUROTAKTYLNA
(Terapia taktylna dr.Swietłany Masgutowej)

Jest rodzajem masażu, w którym poprzez stymulacje skóry pracujemy z układem nerwowym.
Technika ta:
• normuje napięcie mięśniowe
• pobudza stawy poprzez stymulacje receptorów skóry
• polepsza funkcjonowanie układu nerwowego
• stosowanie całości lub wybranych elementów terapii poprawia integrację sensomotoryczną oraz zwiększa świadomość ciała

Więcej

TERAPIA METODĄ KRAKOWSKĄ
(według prof. J. Cieszyńskiej)

To systemowa terapia funkcji poznawczych dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznym. Metoda Krakowska zakłada uczenie się nowych umiejętności przez naśladownictwo (powtarzanie ), współdziałanie ( rozumienie ) oraz instrukcję ( rozumienie instrukcji werbalnej i niewerbalnej ).
Metodę Krakowską stosuję z powodzeniem w pracy z dziećmi przy rozwijaniu ich kompetencji komunikacyjnych, stymulacji funkcji poznawczych, korygowaniu wad wymowy lub nadrabianiu opóźnień w rozwoju mowy.

Więcej

TERAPIA ZABURZEŃ POŁYKANIA
(Terapia dysfagii)

To wielowymiarowa terapia ukierunkowana na poprawę połykania u pacjentów z dysfagią w różnym wieku. Zaburzenia połykania mogą towarzyszyć chorobom jamy ustnej , gardła, przełyku i różnym chorobom neurologicznym.
W postępowaniu terapeutycznym kładę nacisk na takie elementy, które mogą ułatwić lub zmienić proces połykania. Do nich należą:
• Odpowiednia postawa ciała
• Dobór konsystencji pokarmu oraz sposób podawania

Więcej

TERAPIA PORAŻENIA NERWU TWARZOWEGO
(Nerwus Facialis , nerw czaszkowy VII])

To zróżnicowana terapia wykorzystująca rozmaite techniki pracy w celu usprawnienia nerwu twarzowego, w przypadku jego porażenia z różnych przyczyn.
Terapia przeznaczona dla pacjentów w różnym wieku, którzy doznali uszkodzenia nerwu twarzowego w wyniku:
• zapalenia nerwu ( np. zimno, przeciąg )
• infekcji ( np. boleriozy, sarkoidozy , półpaśćca)
• ostrego zapalenia ucha (mononukleozy )
• niedokrwiennego udaru mózgu

Więcej

K-TAPING W LOGOPEDII

To elastyczne plastry wysokiej jakości do klejenia obszaru twarzy, bezpieczne pod kątem toksyczności i wystąpienia odczynów alergicznych.
Stosuję je między innymi w:
• Terapii mowy ( w celu wzmocnienia mięśnia okrężnego twarzy )
• Terapii oddechowej ( pogłębienie fazy wdechu i wydechu )
• Stabilizacji żuchwy ( w celu lepszego zamykania i otwierania )
• Nerwobólach nerwu trójdzielnego
• Porażeniu nerwu twarzowego

Więcej

KOMUNIKACJA WSPOMAGAJĄCO-ALTERNATYWNA AAC
(Augmentative and Alternative Communication)

To metody pracy, które są stosowane do wspierania komunikacji osób, mających trudności w werbalnym porozumiewaniu się . Pomagają tym osobom w wyrażeniu swoich potrzeb ,myśli opinii a nawet w nawiązywaniu relacji z innymi osobami.
Metody wspomagająco-alternatywne są zazwyczaj pomocne dla osób, które mają trudności w posługiwaniu się mową czynną ( np. z powodu niesprawności aparatu mowy, zaburzeń słuchu, fonacji lub z innych przyczyn ). W takich przypadkach

Więcej